Siðareglur UMFÞ

Stjórnarmaður / starfsmaður

 • Hvetur félagsmenn til að standa vörð um anda og gildi félagsins og sér um að hvoru tveggja lifi áfram meðal félagsmanna.
 • Kemur fram við alla félagsmenn sem jafningja, óháð kyni, getu, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, litarhætti og kynhneigð.
 • Viðhefur ávallt lýðræðisleg vinnubrögð.
 • Upplýsir félagsmenn og gerir þá að þátttakendum í ákvarðanatöku innan félagsins.
 • Er til fyrirmyndar hvað varðar hegðun og framkomu innan félags sem utan.
 • Ber ábyrgð gagnvart félaginu og iðkendum.
 • Er meðvitaður um að félagið byggir upp og mótar einstaklinga.
 • Rekur félagið eftir löglegum reiknisskilaaðferðum og hagar útgjöldum í samræmi við tekjur.
 • Notfærir aldrei stöðu sína hjá félaginu til eigin framdráttar á kostnað félagsins.
 • Nýtir gagnrýni félagsmanna til uppbyggingar í félaginu.

Þjálfari

 • Kemur fram við alla iðkendur á einstaklingsgrunni og út frá þeirra forsendum.
 • Velur æfingar, mót, keppnir sem eru við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika.
 • Styrkir jákvæða hegðun og framkomu iðkenda.
 • Heldur á lofti heiðarleika (Fair Play) innan íþróttarinnar.
 • Kennir iðkendum að viðurkenna og bera virðingu fyrir ákvörðunum dómara.
 • Kennir iðkendum að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni.
 • Er heiðarlegur, jákvæður, réttlátur og umhyggjusamur gagnvart iðkendum.
 • Viðhefur jákvæða gagnrýni og forðast neikvæða gagnrýni.
 • Hugsar ávallt um heilsu og heilbrigði iðkenda og varast að setja þá í aðstöðu sem gæti ógnað heilbrigði þeirra.
 • Talar gegn notkun ólöglegra lyfja.
 • Talar gegn neyslu áfengis og tóbaks.
 • Leitar eftir samstarfi við aðra þjálfara eða sérfræðinga þegar þess þarf.
 • Viðurkennir rétt iðkandans til að leita ráða frá öðrum þjálfurum.
 • Samþykkir aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
 • Forðast náið samband við iðkendur og forðast að vera einn með iðkanda.
 • Þarf  leyfi forráðamanna yngri iðkenda til að aka þeim á æfingar eða í leiki.
 • Er meðvitaður um hlutverk sitt sem fyrirmynd bæði utan og innan vallar.
 • Kemur eins fram við alla iðkendur óháð, getu, kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð.
 • Notfærir sér aldrei aðstöðu sína sem þjálfari til að uppfylla eigin áhuga á kostnað iðkandans.
 • Er ábyrgur á félagslegri, andlegri og líkamlegri uppbyggingu iðkenda.
 • Hlustar eftir skoðunum iðkenda og fer eftir þeim þegar við á.
 • Er ábyrgur fyrir stemmingunni í hópnum.
 • Er börnum fyrirmynd í því að taka ósigri með jafnaðargeði, taka sigri hrokalaust og sýna andstæðingum kurteisi.

Iðkandi

 • Gerir alltaf sitt besta.
 • Virðir alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika (Fair Play) í íþróttum.
 • Sýnir öllum iðkendum virðingu, samherjum sem mótherjum.
 • Ber virðingu, er  heiðarlegur og opinn gagnvart þjálfurum og forystufólki félagsins sem ber ábyrgð á sér  við æfingar og keppni.
 • Forðast neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja, dómara, þjálfara eða starfsmenn félagsins.
 • Kemur fram við aðra eins og hann vill að aðrir komi fram við sig.
 • Sýnir stundvísi við mætingar á æfingu, í keppni og í annað sem viðkemur félaginu.
 • Virðir ákvarðanir dómara og annarra starfsmanna leiksins eða mótsins.
 • Sýnir aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
 • Ber virðingu fyrir hæfileikum og getu annarra.
 • Tekur ábyrgð á framförum sínum og þroska.
 • Er til fyrirmyndar í framkomu og hegðun innan sem utan vallar.

Eldri iðkandi

 • Hugsar um heilbrigði sitt, forðast að taka áhættu varðandi heilsu sína og notar  aldrei ólögleg lyf til að bæta eigin árangur í íþróttum.
 • Er fyrirmynd yngri iðkenda félagsins.
 • Forðast náin samskipti við þjálfara sinn.

Foreldri / forráðamaður

 • Hvetur börn til þátttöku í íþróttum, þvingar þau aldrei.
 • Hrósar öllum iðkendum á meðan æfingu, leik eða keppni stendur ekki aðeins sínu barni.
 • Hvetur iðkendur bæði þegar vel gengur og þegar á móti blæs.
 • Gerir ekki grín að iðkanda ef mistök eiga sér stað.
 • Hvetur iðkendur til að fara eftir og virða reglur íþróttanna og leysa deilur án fjandskapar eða ofbeldis.
 • Er börnum fyrirmynd í því að taka ósigri með jafnaðargeði, taka sigri hrokalaust og sýna andstæðingum kurteisi.
 • Lærir að meta þátttöku sjálfboðaliða hjá félaginu því án þeirra hefðu iðkendur ekki möguleika á að stunda æfingar og keppni með félaginu.
 • Ber virðingu fyrir störfum þjálfarans og reynir ekki  að hafa áhrif á störf hans meðan á leik eða keppni stendur.
 • Lítur á dómarann sem leiðbeinanda iðkenda, gagnrýnir ekki  ákvarðanir hans.
 • Ræðir við barn um hvernig æfing, mót eða leikur hafi gengið og hvort það hafi verið skemmtilegt eða spennandi, úrslitin eru ekki alltaf aðalatriðið.
 • Virðir rétt hvers iðkanda óháð kyni, kynstofni eða trúarbrögðum.
 • Lætur áhuga barna og ánægju af íþróttaiðkun stýra íþróttaþátttöku þeirra. Börn eiga ekki að vera í íþróttum eingöngu til að gleðja forráðamenn.

Viðurlög

 • Ef iðkandi brýtur gegn einhverri siðareglum UMFÞ fær hann áminningu frá þjálfara.
 • Ef iðkandi brýtur gegn sömu siðareglu í annað sinn þarf hann að sitja á bekknum og horfa á í 10 – 15 mínútur.
 • Ef iðkandi brýtur í þriðja sinn gegn sömu siðareglu UMFÞ skal hann sitja á bekknum þar til æfingu er lokið. Þjálfari ræðir við iðkanda og hringir í foreldra/forráðamanna til að skýra stöðu mála og leita viðeigandi lausna.
 • Ef iðkandi brýtur í fjórða sinn gegn sömu siðareglu UMFÞ skal fundað með foreldrum og fundin varanleg lausn á þeim vanda sem upp er kominn.