Foreldrahandbók

Inngangur

Í foreldrahandbókinni er farið yfir helstu atriði sem snerta foreldra iðkenda UMFÞ.

Hér má finna upplýsingar um hvert á að leita innan félagsins vegna ýmissa mála

ásamt ábendingum um hvernig foreldrar geta komið að starfi félagsins.

Ef frekari spurningar vakna er hægt að leita til framkvæmdarstjóra félagsins.

 

Skrifstofa Þróttar er staðsett í Vogabæjarhöllinni/Íþróttamiðstöð

Framkvæmdastjóri félagsins er Marteinn Ægisson.

Viðtalstímar framkvæmdastjóra á skrifstofu verða á miðvikudögum kl. 9:30 – 12:00.

Hægt er að hringja í síma 892-6789 eða senda tölvupóst á throttur@throttur.net til að fá svör

við fyrirspurnum. Framkvæmdastjóri svarar tölvupóstum á vinnutíma.

Fyrirspurnum er ekki svarað á samfélagsmiðlum. Þróttur notar samfélagsmiðla eingöngu

til að auglýsa viðburði og segja frá starfi félagsins.

Skráning

Skráning iðkanda fer fram á heimasíðu Þróttar  www.throtturvogum.is í gegnum nórakerfi.

Með skráningu er iðkandi orðinn meðlimur í UMFÞ og getur byrjað æfingar.

Í upphafi tímabils er hægt að prófa æfingar í eina viku án skráningar, tvær til þrjár

æfingar. Þegar æfingatímabilið er hafið má iðkandi mæta í eina viku áður.

Iðkandi sem ekki er skráður fær ekki að keppa á vegum félagsins.

Samskipti milli foreldra og þjálfara sem og milli foreldra og félagsins fer fram í

gegnum tölvupósta. Því er mikilvægt að foreldrar skrái virkt netfang þegar barn

þeirra er skráð til leiks.

Hægt er að greiða æfingagjöld í heimabanka. Í upphafi starfsárs er hægt að skipta

greiðslum í 9 til 11 gjalddaga frá 1. sept. – 1. ágúst. Eftir það er hægt að dreifa greiðslum

þannig að síðasti gjalddagi verði eigi síðar en 1. ágúst.

Upplýsingar um þjálfara/æfingatíma

Upplýsingar um þjálfun og æfingartíma er að finna á heimasíðu félagsins. Þar eru allar breytingar tilkynntar á www.throtturvogum.is  Einnig er hægt að hafa samband við þjálfara eða skrifstofu.

Á heimasíðu félagsins sem og hjá þjálfara er einnig hægt að fá

upplýsingar um stefnu félagsins varðandi þjálfun í öllum flokkum. Lögð er rík

áhersla á að hafa samræmdan ramma milli flokka þannig að starf verði eins

ánægjulegt og árangursríkt og hægt er. Þróttur hefur ákveðna stefnu varðandi

einelti, jafnrétti og forvarnarmál. Lögð er rík áhersla á að foreldrar hafi strax

samband við viðeigandi aðila ef einhver atriði koma upp hvað varðar þetta eða

samskipti við þjálfara, iðkendur eða hvaðeina annað sem foreldrar eru óánægðir

með. Yfirlit um hvert á að leita kemur fram undir kaflanum um samskipti innan

félagsins sem er að finna inná heimasíðu félagsins.

Iðkandi hættir

Starfsárið er eftirfarandi:

 • Knattspyrna: 1. október til 1. september.
 • Sund: 1. september til 31. maí.
 • Júdó: 1. september til 31. maí.

Forráðamaður þarf að láta framkvæmdarstjóra vita fyrir mánaðarmót að iðkandi

hyggist hætta að æfa. Það er mikilvægt að það dragist ekki því laun þjálfara eru

m.a. greidd eftir fjölda iðkenda hverju sinni.

Hlutverk og skyldur foreldra

Hlutverk foreldra er afar mikiðvægt sérstaklega hjá yngstu flokkunum. Það er

grundvallaratriði að börnin okkar skemmti sér vel og hafi gaman af íþróttum.

Áhersla á afreksmannaíþróttir eykst eftir því sem ofar dregur en í yngstu flokkunum

má aldrei vera þrýstingur á að stunda íþróttir aðeins til að ná árangri. Ánægjan

verður að koma fyrst á þessum árum, afreksmannahugsun kemur eftir því sem

iðkendur verða eldri.

Foreldrar geta aðstoðað við starf félagsins og flokkanna á margvíslegan hátt. Það

er hægt að starfa í foreldrafélagi, starfa sem liðstjóri eða fararstjóri á mótum, vinna

á mótum sem Þróttur heldur, vinna að fjáröflun o.s.frv. Þessi verkefni eiga það öll

sameiginlegt að gefa mikið af sér á sama tíma og þau styðja við starf félagsins og

möguleika þess til að gera betur við iðkendur, börnin okkar.

Hér eru nokkur atriði sem gott er að hafa í huga:

 • Berum virðingu fyrir starfi þjálfara og leyfum þeim að sinna því.
 • Gagnrýnum aldrei þjálfara þannig að iðkendur heyri til.
 • Hvetjum liðið á jákvæðan hátt en ekki einstaklinganna.
 • Mundu að það er barnið þitt sem er að taka þátt og keppa – ekki þú.
 • Sýndu alltaf stuðning sama hvernig gengur – mundu að það byggir upp!
 • Reyndu að aðstoða við starfið eins og kostur er, það geta allir lagt sitt af

mörkum.

 • Vertu sjálfum þér, börnunum og félaginu til sóma á leikjum og mótum.

Samskipti innan félagsins

Ef óánægja er með störf þjálfara skal ræða fyrst við þjálfarann í von um að hægt

verði að fá lausn á málinu. Ef það skilar ekki árangri skal leita til yfirþjálfara

eða framkvæmdarstóra sem reynir að leysa málin. Ef málin leysast ekki fara

framkvæmdarstjóri eða yfirþjálfari með þau á borð stjórnar UMFÞ.

Ef upp kemur einelti eða vandamál í samskiptum við iðkendur þarf að tala við

þjálfara flokksins. Ef það skilar ekki árangri þá er að leita til yfirþjálfara eða

framkvæmdarstóra. Nánar um einelti er í siðareglum UMFÞ á heimasíðu félagsins.

Ef upp koma spurningar varðandi greiðslu æfingagjalda skal leita fyrst til

framkvæmdarstóra.

Ef erfiðleikar eru varðandi greiðslu æfingagjalda skal leita til framkvæmdarstjóra

til að semja um greiðslu. Ef forráðamanni er ómögulegt að greiða æfingagjöld

fyrir barn sitt er bent á félagsþjónustu Sandgerðis, Garðs og Voga sem geta e.t.v.

aðstoðað. Iðkendum er ekki vísað frá vegna tímabundinna erfiðleika með greiðslur.

Hver gerir hvað hjá Þrótti?

Verkaskipting hjá félaginu tekur nokkuð mið af því að mikið starf er unnið af

sjálfboðaliðum og starfsmenn eru fáir. Því er verkaskipting ekki eins afmörkuð

og væri ef starfsmenn væru fleiri. Erfitt er því að setja niður tæmandi lista yfir

verkaskiptingu og tryggja að ekki sé fleiri en einn aðili sem kemur að ákveðnum

lið(um). Gróft til tekið má skipta verkum niður á eftirfarandi hátt:

Framkvæmdastjóri: Sér um daglegan rekstur, stýrir fjáröflunum og samskiptum við

Styrkaraðila, aðra samstarfsaðila og dagleg samskipti varðandi fjármál. Situr stjórnarfundi aðalstjórar og er tengiliður vegna mála sem eru tekin fyrir þar. Öll samskipti við ÍSÍ, UMFÍ og önnur aðildarfélög fara í gegnum framkvæmdastjóra og formann.

Yfirþjálfari: Tengiliður við þjálfara, sér um breytingar leikja, fagleg stjórnun

þjálfunar og ber ábyrgð á æfingaáætlunum, tryggir að aðstaða og þjálfun sé í

samræmi við stefnu félagsins.

Þjálfarar allra flokka/greina halda foreldrafund í upphafi hvers ár. Þar er að finna æfingatíma og mót. Þjálfarar tilkynna breytingar ef einhverjar verða á miðju tímabili.

Stjórn: Fer með æðsta vald í félaginu. Vinnur að stefnumótun og ráðningu þjálfara,

yfirþjálfara og framkvæmdastjóra

Foreldrafélag:  Aðstoðar við skipulagningu á þátttöku í stærri mótum, setur upp

félagslega viðburði, vinnur að fjáröflunum fyrir iðkendur varðandi mótaþátttöku,

heldur foreldrafundi með þjálfara og foreldrum reglulega til að skipuleggja viðburði

og mót ásamt því að taka fyrir atriði í starfi flokks ef þarf.

Að starfa innan félagsins

Mikill fjöldi foreldra vinnur fyrir félagið, annað hvort einstakan flokk, á einstöku

móti eða innan flokksráða eða annarra stofnana félagsins. Þetta starf er félaginu og

iðkendum gríðarlega mikilvægt og grunnur að því starfi sem unnið er innan Þróttar.

Eins og áður kom fram eru nokkrar leiðir fyrir foreldra að starfa innan félagsins:

 • Vinna að fjáröflun eða félagslegum viðburði:

Yfirleitt er haldinn fundur vegna skipulagningar slíks þar sem auglýst er eftir

foreldrum til að starfa að þessu. Ef þú getur ekki mætt á fundinn getur þú

sent póst á aðra foreldra eða þjálfara flokksins. Yfirleitt er um afmarkað starf

og tíma að ræða t.d. starfa í veitingasölu, hreinsun, afhenda fjáröflunarvörur

o.s.frv.

 • Vera liðsstjóri/fararstjóri á móti:

Hægt er að sjá hér að neðan í hverju starfið felst. Sama gildir um þetta og

fjáröflun eða félagslega viðburði, haldinn er fundur þar sem hægt er að skrá

sig eða senda á foreldraráð ef þú ert tilbúin(n) að starfa við þetta.

 • Starfa í stjórn foreldrafélags UMFÞ:

Stjórn foreldrafélags er skipað á aðalfundi . Stjórnin heldur utan um

starf foreldra, það er ekki þar með sagt að foreldraráð geri allt sjálft heldur fær

það gjarnan fleiri til aðstoðar við skipulagningu. Stór þáttur í að starfa í stjórn

foreldrafélagsins er að virkja aðra foreldra í starfinu.

Þátttaka á mótum

Stór hluti af starfi flokkanna er þátttaka á mótum. Þessi mót eru allt frá því að

vera 2-3 klukkustunda löng upp í það að vera 4 daga löng og fela í sér gistingu.

Mismunandi er fyrir hvern flokk hvernig þessu er háttað og miðast eftirfarandi

upplýsingar nokkuð við knattspyrnumót.

Fyrir hvert lengra mót er ákveðinn undirbúningur sem þarf að eiga sér stað. Nokkur

atriði sem vinna þarf að eru:

 • Skipa fararstjóra sem stýrir undirbúningi fyrir mótið. Á mótsstað er fararstjóri

tengiliður við mótshaldara, situr fararstjórafundi þar sem farið er yfir dagskrá

móts, breytingar og önnur atriði sem upp koma.

 • Það þarf að fá foreldra til að vera liðsstjóra og er fjöldi mismunandi eftir aldri

iðkenda. Í yngstu flokkunum eru vanalega 2 foreldrar alltaf með hverju liði.

Liðsstjórar fylgja liðum meðan á keppni stendur og sjá um að mætt sé á

réttum tíma í leiki, í mat osfrv.

 • Matarnefnd undirbýr mat/nesti á mótinu. Mismunandi er eftir mótum hversu

mikið þarf að útvega, þetta er allt frá því að útbúa nesti fyrir daginn og

kvöldhressingu til þess að útdeila nesti sem er innifalið á mótum. Nefndin sér

einnig um að útvega foreldra til að aðstoða við að útbúa nesti/kvöldhressingu.

Einnig sér nefndin um að útvega hluti eins og samlokugrill, kælitöskur, brúsa

og slíkt.

 • Ef um kostnaðarsamt mót er að ræða og foreldrafélag ákveður að farið verði

í fjáröflun er hægt að skipa fjáröflunarnefnd sem sér um að ákveða hvað gert

verði til fjáröflunar. Nefndin sér um eða fær aðila til að útdeila vörum sem

seldar eru og tekur á móti greiðslum.

 • Gott er að taka með fána Þróttar og er hægt að nálgast hann á

skrifstofutíma.

 • Gott er að athuga hvort foreldri í hópnum hafi möguleika á

að komast í þvottavél/þurrkara á keppnisstað. Ef það er mikil rigning er gott að geta

komist í slíkt.

 • Athuga með kælimöguleika á keppnisstað varðandi mat.
 • Hafa sjúkrakassa með og einnig upplýsingar um ofnæmi, óþol og slíkt hjá

iðkendum. Það er á ábyrgð foreldra að láta liðsstjóra/fararstjóra fá slíkt.

 • Norðurálsmót, Orkumót, N1 mót og Símamót eru stærri knattspyrnumótin

yfir sumartímann. Í byrjun hvers starfsárs þarf að skipa foreldraráð (þrír) sem heldur

utan um mótið og skipuleggur mótið í samstarfi við þjálfara. Sama gildir um

aðrar greinar hjá félaginu.

 • Hægt er að notast við meðfylgjandi minnislista fyrir hvað fara þarf með í

keppnisferðir. Að sjálfsögðu er nokkur munur á þessu eftir aldri keppenda en

grunnurinn er sá sami.

Minnislisti fyrir foreldra í keppnisferðum

Fatnað til skiptanna

 • Nærfatnað 4-5 stk
 • 4-5 pör af sokkum
 • Regngalla, merktan Þrótti ef til er
 • Flíspeysu
 • Handklæði
 • Tannbursta, tannkrem
 • Sundföt
 • Handklæði
 • Venjulega skó (ekki takkaskó)

 

 • Vettlinga, húfu
 • Bakpoka (til að geyma sundföt,

smálegt dót)

 • Spil, bækur, blöð
 • Dýnu
 • Sæng eða svefnpoka
 • Kodda
 • Vatnsbrúsa
 • Fótbolti: takkaskór, legghlífar.

Sund: Sundgleraugu, sundhetta og sundföt.

Júdó: Júdógalli

Munið að merkja alla hluti með nafni iðkanda/síma og látið krakkana vera með

þegar pakkað er svo þau viti hvar hlutirnir eru og hvað var tekið með!

 

Grúppusíður á FB

Eingöngu fyrir þjálfara og foreldra. Notaðar í þeim tilgangi að miðla upplýsingum á

milli þeirra sem hafa aðgang að síðunni. Hægt er að nálgast upplýsingar m.a um mótamál, félagslega hittinga og æfingatíma inná þessum síðum.

Áður en þú setur eitthvað neikvætt á vegginn, heyrðu fyrst í þjálfara. Neikvæð áhrif

hafa áhrif á aðra í hópnum.

Á næstu dögum og vikum mun Sportabler verða tekið í notkun. Þjálfarar bera ábyrgð á Sportabler og uppfærslu á æfingum.

 Skráningar á mót og greiðsla mótsgjalda

Að greiða ekki mótsgjald  á réttum tíma þegar farið er á dagsmót eða önnur mót:

Það er mikil vinna sem fer í gang þegar einhver er að gleyma sér sem bitnar á

öðrum störfum hjá félaginu. Vinnan lendir á framkvæmdastjóra og þjálfurum. Það stoppar allt á þessum fáu sem eiga eftir að greiða mótsgjaldið. Þau skipti sem

félagið hefur greitt keppnisgjald seint eða verið vísað frá móti vegna ógreiddra

keppnisgjalda var vegna þess að foreldar gleymdu sér og fresturinn rann út.

Sem betur fer eru fáir sauðir að finna hjá Þrótti og þetta gerist nær aldrei !

Fararstjórakassinn

Félagið er með kassa sem inniheldur fána, samlokugrill, djúskönnur og annað sem

kemur sér vel á stærri mótum. Skilyrði er að skila kassanum strax á fyrsta mánudegi

eftir mót. Allt þarf að vera hreint og klárt fyrir næsta flokk. Muna skila kassa í því ástandi sem þú villt koma að honum.

Iðkandi sem fær leiða

Láttu þjálfara vita af málinu og þjálfari leysir verkefnið með barninu í samráði við

foreldra. Mikilvægast er að senda barnið á æfingu þrátt fyrir að barnið langi ekki

að fara, það er líka mikilvægt að þú látir þjálfara vita að honum/henni langi ekki að

fara í dag. Barnið fjarlægist frekar íþróttir sé látið eftir því að vera heima.

Frístundastyrkur frá Sveitarfélaginu Vogum

Þú sækir um hjá Sveitarfélaginu Vogum og allar upplýsingar eru að finna á

www.vogar.is Þar finnuru lög, reglur og skilyrði fyrir styrknum. Eina sem þú þarft

og færð frá Þrótti er nóta sem staðfestir þátttöku iðkanda þegar þú hefur greitt

æfingagjöldin. Nótuna er hægt að nálgast á mínum síðum í Nóra.

Heimasíða Þróttar

Það er alltaf eitthvað að frétta á www.throtturvogum.is  Upplýsingar um starf félagsins,

framkvæmdastjóra, iðkendur og jafnvel fundargerðir hjá aðalstjórn. Það eru ekki

allir á facebook og því hvetjum við alla að kíkja í heimsókn á heimasíðu.

 

Tryggingar iðkenda

Meginreglan er að iðkendur UMFÞ eru ekki tryggðir á vegum félagsins þó þeir

stundi æfingar og keppni á vegum þess. Við bendum forráðamönnum á að kanna

heimilistryggingar sínar því í flestum tilfellum eru iðkendur tryggðir þar. Frekari

upplýsingar eru að finna á heimasíðu UMFÞ.

Viltu vera sjálfboðaliði og gera gott félag betra?

Undirstaðan í góðu og faglegu starfi íþróttafélaga er sjálfboðaliðastarf. Verkefni

UMFÞ eru barna og unglingastarf í júdó, knattspyrnu og sundi. Auk annara verkefna, hreyfivika, heimaleikir á Vogabæjarvelli, dómarastörf, fararstjórn og ýmsir viðburðir. Þú getur sett þig í samband við framkvæmdastjóra og boðið fram aðstoð.

Stöndum nú saman öll sem eitt og eflum félagið okkar því án stuðnings bæjarbúa

getur félagið ekki vaxið.

 Fararstjórnarnámskeið

Öllum foreldrum stendur til boða að fara á fararstjórnarnámskeið hjá ÍSÍ svo framarlega sem námskeið er haldið. Námskeiðið

verður þátttakendum að kostnaðarlausu en sætaframboð er takmarkað.

Námskeiðið er ein kvöldstund og ýmsar gagnlegar upplýsingar til handa þeim

fjölmörgu foreldrum og sjálfboðaliðum sem taka að sér fararstjórn innan

íþróttahreyfingarinnar (Þróttur stefnir á að foreldri frá öllum flokkum í öllum greinum

taki þátt). Námskeið fara fram fyrri hluta árs og eru auglýst með þriggja vikna

fyrirvara. Æskilegt er að tilvonandi fararstjórar komandi móta skrái sig til leiks.

 

Ekki spyrja hvað félagið getur gert fyrir þig, heldur hvað þú getur gert fyrir félagið.

 

Kostnaður v/móta

Sund: Hver stunga er á móti er kostar 500 kr. Stungugjöld eru ekki innifalin í árgjaldinu.

SSÍ gjald.  Sundsamband Íslands innheimtir þjónustugjald af öllum sundfélögum á landinu.  Þessi gjöld notar SSÍ til að þjónusta félögin og iðkendur.  Rukkað er grunngjald fyrir alla iðkendur kr. 2.800.  SSÍ innheimir kr. 6.000 í viðbót fyrir þá sundmenn sem farnir eru að keppa á sundmótum SSÍ (AMÍ, UMÍ og ÍM). SSÍ gjöld eru innifalin í árgjaldinu.

Júdó: Móta og gráðugjöld eru ekki innifalin í æfingagjaldi.

Knattspyrna: Keppnisgjald á Íslandsmóti er innifalið í æfingagjöldum. Á stærri

mótum þar sem er gisting og matarkostnaður frá mótshöldurum á fararstjórn og

þjálfara. Það er á kostnað foreldra að greiða þann kostnað.

Kaup á galla eða keppnisbúning

Þróttur er í samstarfi við Jakosport

S: 566-7310 Smiðjuvegi 74 gul-gata, 200 Kópavogi. Þar er hægt að

kaupa keppnisbúning og utanyfirgalla. Einnig er hægt að kaupa töskur og láta

merkja fyrir sig Þróttaravarning.

Fjöldi iðkenda/þátttakenda á mótum

Vinsamleg tilmæli til forráðamanna:

Það hefur verið algengt að foreldrar bíði með skráningar til að sjá hvort næg

þátttaka sé til staðar. Ekki bíða! Skráið strax til leiks. Það er hlutverk þjálfara að

leysa málin og þarf ekki að ræða neitt frekar inná hópsíðum eða annarsstaðar.

 

Viltu styrkja barna og unglingastarf Þróttar ?

Þú getur skráð þig sem félagsmann og greitt ársgjaldið. Þróttur er með dósagám

við Vogabæjarhöllina/Íþróttamiðstöð. Fjölmargir Þróttarar hafa farið með dósir og

flöskur til styrktar Þrótti.

 Dósagámur

Dósagámur Þróttar er ein af mikilvægari fjáröflunum félagsins. Í fámennu félagi er

algengt að æfingagjöld ná ekki upp í laun þjálfara. Það er raunverulegt vandamál

hjá Þrótti Vogum og því er gott að geta leitað í aðra sjóði til að geta staðið við okkar

skuldbindingar gangvart starfsfólki félagsins.

Ef flokkar eða aðrar deildir óska eftir framlagi úr dósagámi vegna stærri móta eða

annara kosnaðarsamra verkefna þá hefur stjórn félagsins alltaf tekið vel í slíkar

beiðnir og framlagið á móti hefur verið tiltekt í kringum dósagám og allt rusl

fjarlægt úr gámnum á sama tíma. Það er forsenda þess að flokkar eða aðrar deildir

fái afnot af gámnum.

Foreldrahandbók Þróttar var unnin af stjórn UMFÞ árið 2011 og samþykkt til birtingar sama ár.

Handbókin er endurskoðuð á hverju ári. Markmið handbókarinnar er að leiðbeina foreldrum

og öðrum félagsmönnum í starfi félagsins. Handbókin er tekin til skoðununnar á hverju ári.

Eineltisáætlun, siðareglur og agareglur eru að finna á heimasíðu UMFÞ. Þær komu út sama ár

og foreldrahandbók UMFÞ. „uppfært 20. okt 2020“